ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Affiliate กับ Kids4Mom.com

 1. การเข้าร่วม Affiliate กับ Kids4Mom.com ทางร้านขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่มีเว็บไซต์, หรือ Facebook ที่มีจำหน่ายสินค้าจริงๆ นะค่ะ โดยทางร้านจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ท่านให้มาก่อน ซึ่งข้อมูลที่ท่านให้มาจะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้จริง จึงจะทำการอนุมัติให้ค่ะ
 2. การสมัครสมาชิก Affiliate - รบกวนลูกค้าที่ต้องการสมัครเข้าร่วม Affiliate Program สมัครสมาชิกได้ที่นี่ และเลือก Account Type เป็น Affiliate ทันทีที่ท่านสมัครเสร็จเรียบร้อย ทางร้านจะทำการตรวจสอบและอนุมัติให้ท่านภายใน 24 ชม. และท่านก็สามารถนำ Banner ของ Kids4Mom.com หรือ โฆษณาข้อความต่างๆ โดยใส่ลิงค์อ้างอิงที่ได้รับจากทาง Kids4Mom เพื่อไปเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของท่าน เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นสะสม เมื่อมีการซื้อขายสินค้า/บริการ โดยผู้ที่ซื้อนั้นมีรหัสอ้างอิงจากรหัสของท่าน
 3. ร้านเสื้อผ้าเด็ก Kids4Mom ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสถานะการเป็น Affiliate ของท่านในกรณีดังต่อไปนี้ คือ
  - การโฆษณาที่ไม่เหมาะสม (เช่น ใส่ลิงค์ที่แนะนำไปในทางที่ผิดหรือผิดกฎหมาย, การกล่าวอ้างด้วยข้อความที่เป็นเท็จ)
  - การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น การคัดลอกข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของ Kids4Mom.com ซึ่งมิได้มีไว้สำหรับใช้ในงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย) 
 4. ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจาก Affiliate - Kids4Mom.com จะคำนวณรายได้ทุกสิ้นเดือน และจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับสมาชิกในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยสมาชิกต้องมียอดสะสมอย่างน้อย 1,000 บาท โดยทาง Kids4Mom.com จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับสมาชิก (ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชี สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด) กรณีหากสมาชิกท่านใดที่มีค่าคอมมิชชั่นสะสมในเดือนนั้นน้อยกว่า 1,000 บาท ระบบจะทำการสะสมต่อไปในเดือนถัดไป ซึ่งเมื่อสมาชิกสะสมครบ 1,000 บาทเมื่อไหร่ ทาง Kids4Mom.com ก็จะจ่ายให้ทันที โดยไม่มีวันหมดอายุ
  *** Kids4Mom.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก ลด ค่าคอมมิชชั่นของท่านตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้กับสมาชิกทราบล่วงหน้า
 5. Kids4Mom.com อาจจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Affiliate โดยมิต้องแจ้งให้กับสมาชิกทราบล่วงหน้า
 6. กรณีฐานข้อมูลสูญหาย ทาง Kids4Mom.com ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายค่าเสียหายต่างๆ รวมถึงกรณีงดบริการ